Om Vänersborg

Det är inte många svenska städer som blivit ombesjungna av Östergötlands stoltheter, tillika ett av Sveriges mest folkkära band: Eldkvarn. Och de städer som börderna Jonsson sjunger om är framför allt Norrköping, där bandet bildades, och Stockholm, där bandmedlemmarna bor. Men de har faktiskt skrivit en låt om Vänersborg också. Lilla Paris heter den, och det är också vad diktaren Birger Sjöberg, som föddes i staden 1885, kallade den.

På den här sidan ger vi tips för att kunna uppleva staden på bästa sätt, så att du kan skaffa dig en egen uppfattning om huruvida Sjöberg och bröderna Jonsson hade rätt.