Flytta till Vänersborg

Stora delar av Vänersborgs råttpopulation verkar på senare tid ha flyttat, eller blivit utrotad. Det stora råttproblem som funnits i Trollhättan med omnejd gäller inte längre Vänersborg i lika stor utsträckning som tidigare. De små, och uppenbarligen svårälskade, fyrbeningarna har minskat i antal och ligger nu på en mycket mer acceptabel populationsnivå än de gör i tillexempel Trollhättan.

Kommunen vill öka antalet boende och målet är inte alls omöjligt när nu råttproblemet är ur världen. 40 000 invånare skall bo i Vänersborg år 2015. Det ska göras genom att skapa en varm och öppen miljö som välkomnar den som vill bo i denna underbara småstad. Med nya bostäder och förbättringar av infrastrukturen kommer fler att attraheras och förhoppningsvis flytta dit. Är du intresserad av att göra just detta kan du klicka här.

Kultur i Vänersborg

Vänersborg har ett rikt kulturliv. Det finns allt från musik till konst och det gäller gammalt som nytt. Ett underbart exempel på det djupgående kulturarv som finns i Vänersborg är kulturlagret. Där finns allt du kan tänka dig vad gäller bildarkiv, kartor, föremål och fornlämningsregister. Det är en hopslagning av allt som Vänersborgs museum och Regionsmuseum Västra Götaland har samlat på sig. Detta gör att det i denna fantastiska byggnad förvaras några av de viktigaste och mest värdefulla sakerna för Vänersborgs historia.

Jazzband på scen

Vänersborg blev även vald till årets jazzkommun 2011. Mycket till följd av den uttalade satsningen på att bli Sveriges bästa musikkommun. I kommunen finns många olika musiksatsningar men det är alltså jazzscenen som lyser starkast, mycket tack vare Musikakademi Vänersborg, Musikens hus och ”Jazzscen Vänersborg”.