Vänliga Vänersborg

Nybyggt område i VänersborgVänersborg är en vacker småstadsidyll belägen i Västergötland, precis intill Vänern. Staden har omkring 37 000 invånare, och man siktar på att år 2015 vara 40 000 invånare. I Vänersborg har man nära till det mesta – det är omkring en flygtimme till Stockholm, en timme med bil till Göteborg, en halvtimme till Västkusten och du har Oslo och Köpenhamn på varsin sida om staden! Namnet Vänersborg tros komma från borgen (värnet) vid Vänern.

Historia

Ursprunget till Vänersborg hittar man i den gamla marknadsplatsen Brätte, som låg strax söder om det som nu är Vänersborg. Brätte var en viktig ort då mycket järn transporterades dit. Gustav Vasa insåg snart värdet av en befäst stad på huvudnäsön, och 1640 flyttade Brätteborna till Vänersborg. Fyra år senare, 1644, fick staden stadsprivilegier, vilket betydde att stadens invånare fick bedriva vissa näringar. Efter en storbrand, som utbröt 1834 och praktiskt taget brände ner hela staden, grundades den nya stadsbebyggelsen efter en rutnätsplan, som består än idag.

Vision Vänersborg

Vänersborg har stora visioner om hur de som stad ska kunna utvecklas. När det gäller boende vill man att det ska upplevas som trevligt, stimulerande och tryggt med närhet till service och kommunikation. Nya bostäder byggs nära skog och sjö för att ta tillvara Vänersborgs närhet till just dessa områden. Man vill nå ett högre invånarantal genom att bygga fler bostäder. För att gynna lokala företag satsar man mycket på turism, evenemang och upplevelser. Staden är faktiskt ett av Syd- och Mellansveriges mest besökta resmål för turister som är intresserade av natur och kultur. Visioner som gäller miljön rör sig kring att man vill minska utsläppen av växthusgaser genom att dra ner på energianvändningen i kommunens lokaler.

Sevärdheter i Vänersborg

Vänersborg har en hel del spännande utflyktsmål att erbjuda. T ex kan nämnas ett Dockmuseum, med dockor från 1840-talet och framåt, Skräckleparken, en park som sträcker sig längs Vänern i centrala Vänersborg, eller fågeltornet Dalbobergen, där du både kan beundra utsikten och bekanta dig med hängivna ornitologer.